ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΤΙΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΤΙΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αξιότιμε συνεργάτη:

we would just like to take this furthur opportunity to follow up on our conversations around stainless steel continuing rapidly rise in price.

This exceptional climb in price is according to the national day(Government have had limit the production). There is fear about deficit supply in Oct.

we will as usual endeavour to keep a close dialogue with all our customer and advise all of any furthur movement during this changing period.